Om Gimle

Vilka är vi?

Gimle är en nystartad, rikstäckande kulturförening. Till skillnad från många andra kulturföreningar så sysslar vi med mer eller mindre allt inom den svenska kulturen istället för vissa smala delar.  

Men framför allt är vi en kulturkonservativ förening. Vi ser en tydlig koppling mellan bevarandet av det svenska kulturarvet och bevarandet av vår svenska identitet. Vi anser att man har rätt att känna en stolthet över sin kultur, och genom att synliggöra och tillgängliggöra vårt kulturarv så möjliggör vi för fler att ta till sig av det.

Gimle grundades som förening i November 2018, även om det tidigare varit ett aktivt nätverk som bland annat arrangerat två kulturfestivaler i Sölvesborg. Vi har redan medlemmar från de flesta delar av Sverige, och har som ambition att vi ska ha en lokal organisation i samtliga län, som kan jobba närmare medlemmarna och lyfta det lokala kulturarvet. Vill du bli en del i detta så gör du lättast det genom att bli medlem.