Om oss

Vår kultur är En omistlig del av vår identitet och Sverige som nation.
Människor, traditioner och händelser har formgivit Sverige och svenskarna till
det land och folk vi är idag. Genom att vårda och förmedla vårt gemensamma
kulturarv hedrar vi inte bara tidigare generationer utan lär även känna oss
själva. Det hjälper oss att inse att vi bara är en del av en tusentals år
gammal historieskrivning. Detta har länge varit en självklarhet i Sverige.

Tyvärr har denna självklarhet ifrågasatts alltmer
under de senaste decennierna av etablerade medier, kulturprofiler och
samhällsinstitutioner. Det verkar numera vara normen att betrakta nationen
Sverige som en påhittad konstruktion, och om det skulle finnas något svenskt så
är det negativt.

Vi anser att detta är skadligt, både för individer och för Sverige som nation.
Sverige är den enda platsen på jorden som vi med rätt kan kalla vårt hem, och
det är en viktig grund för att bygga gemenskap och tillit mellan människor.
Till skillnad från andra samtida kulturorganisationer så skäms vi inte över
eller förnekar vårt svenska kulturarv. Att förneka någon sin kulturella
identitet är att neka dem en del av sig själva. Ingen ska behöva skämmas för
att känna stolthet över vår historia, vår kultur och vårt land.

Traditioner är något som förenar och binder oss som folk
samman. Traditioner är våra förfäders sätt att kommunicera med oss och vår väg
att lämna något åt kommande generationer att vårda. Gimle kommer alltid att
vara en plats för alla som vill lära sig mer om vårt arv utan ideologiska
pekpinnar från varken kulturradikaler, revolutionärer eller andra proffstyckare
från kultureliten.

Gimle består av en rikstäckande organisation som anordnar större offentliga evenemang som högtidsfiranden
och kulturfestivaler, samt interna träffar och konferenser för våra medlemmar
runtom i landet. Vi skriver även om svenska och nordiska traditioner och deltar
aktivt i kulturdebatten. Dessutom har vi ett antal distriktsavdelningar som
täcker olika län. Dessa arbetar för att lyfta fram det lokala kulturarvet och
anordna aktiviteter och kurser för sina medlemmar.

Hos Gimle kan du lära dig om en mängd olika aspekter av svenskt kulturarv och
traditioner, från hantverk, målning och fotografering till dans, musik, mat-
och dryckestraditioner, folktro och litteratur.

Gimle är en viktig kraft i dagens kultursverige. Vi är Sveriges enda rikstäckande kulturförening som tydligtoch rakryggat försvarar vårt nationella kulturarv och varje individs rätt att vara stolt över sin kulturella identitet.

 

Kulturföreningen Gimle är en demokratisk, kulturkonservativ, antirasistisk och partipolitiskt obunden förening. Vårt syfte är att positivt synliggöra, levandegöra, stärka och försvara det svenska och nordiska kulturarvet samt främja den svenska och nordiska identiteten i Sverige. Föreningen arbetar för att uppnå dessa mål genom att arrangera sociala och kulturella träffar, evenemang, konserter och festivaler som främjar det svenska och nordiska kulturarvet. Dessutom använder vi text och bilder för att synliggöra och lyfta fram den traditionella svenska och nordiska kulturen och identiteten.
Paragraf §1
Gimles föreningstadgar