Om oss

Kulturföreningen Gimle:

Är en demokratisk, kulturkonservativ, antirasistisk och partipolitiskt obunden förening. Vårt syfte är att positivt synliggöra, levandegöra, stärka och försvara det svenska och nordiska kulturarvet samt främja den svenska och nordiska identiteten i Sverige.

Föreningen arbetar:

För att uppnå dessa mål genom att arrangera sociala och kulturella träffar, evenemang, konserter och festivaler som främjar det svenska och nordiska kulturarvet. Dessutom använder vi text och bilder för att synliggöra och lyfta fram den traditionella svenska och nordiska kulturen och identiteten.

Vår kultur är:

En omistlig del av vår identitet och Sverige som nation. Människor, traditioner och händelser har formgivit Sverige och svenskarna till det land och folk vi är idag. Genom att vårda och förmedla vårt gemensamma kulturarv hedrar vi inte bara tidigare generationer utan lär även känna oss själva. Det hjälper oss att inse att vi bara är en del av en tusentals år gammal historieskrivning. Detta har länge varit en självklarhet i Sverige.

Tyvärr har denna självklarhet ifrågasatts alltmer under de senaste decennierna av etablerade medier, kulturprofiler och samhällsinstitutioner. Det verkar numera vara normen att betrakta nationen Sverige som en påhittad konstruktion, och om det skulle finnas något svenskt så är det negativt.

Vi anser att detta:

Är skadligt, både för individer och för Sverige som nation. Sverige är den enda platsen på jorden som vi med rätt kan kalla vårt hem, och det är en viktig grund för att bygga gemenskap och tillit mellan människor. Till skillnad från andra samtida kulturorganisationer så skäms vi inte över eller förnekar vårt svenska kulturarv. Att förneka någon sin kulturella identitet är att neka dem en del av sig själva. Ingen ska behöva skämmas för att känna stolthet över vår historia, vår kultur och vårt land.

Traditioner är något som förenar och binder oss som folk samman. Traditioner är våra förfäders sätt att kommunicera med oss och vår väg att lämna något åt kommande generationer att vårda. Gimle kommer alltid att vara en plats för alla som vill lära sig mer om vårt arv utan ideologiska pekpinnar från varken kulturradikaler, revolutionärer eller andra proffstyckare från kultureliten.

Gimle består av en rikstäckande organisation:

Som anordnar större offentliga evenemang som högtidsfiranden och kulturfestivaler, samt interna träffar och konferenser för våra medlemmar runtom i landet. Vi skriver även om svenska och nordiska traditioner och deltar aktivt i kulturdebatten. Dessutom har vi ett antal distriktsavdelningar som täcker olika län. Dessa arbetar för att lyfta fram det lokala kulturarvet och anordna aktiviteter och kurser för sina medlemmar.

Hos Gimle kan du lära dig:

Om en mängd olika aspekter av svenskt kulturarv och traditioner, från hantverk, målning och fotografering till dans, musik, mat- och dryckestraditioner, folktro och litteratur.

Gimle är en viktig kraft i dagens kultursverige.

Vi är Sveriges enda rikstäckande kulturförening som tydligt och rakryggat försvarar vårt nationella kulturarv och varje individs rätt att vara stolt över sin kulturella identitet.