Gör vårt Valborgsquiz!

Hur mycket kan du om Valborg?

1 / 10

I folktron har olika övergångar alltid varit laddade med magi och övernaturliga krafter. Vilken övergång firar vi på valborg?

2 / 10

Valborgsmässoelden hör valborg till. Brasorna kallas bland annat för majkasar, majbål eller valborgsmässobål. Eldarna är än idag festliga medelpunkter för lek och sång. Men valborgsmässoelden har även haft ett annat syfte. Vad?

3 / 10

Förutom i Sverige firas valborg bland annat på Åland, i Tyskland och i Finland. I folkmun har finlandssvenskarna ett speciellt ord för valborg. Vilket?

4 / 10

Kvällen före 1 maj gick ungdomarna förr ut och sjöng i byn för att samla in pengar och brännvin till festen. Förutom pengar och brännvin tiggde och sjöng man om något speciellt. Vad?

5 / 10

Vilket år infördes namnet Valborg i den svenska almanackan?

6 / 10

En av de mest välkända sångerna för att sjunga in våren är ”Vintern rasat ut bland våra fjällar” som komponerades av Otto Lindblad med text av Herman Sätherberg till skandinaviska studentmötet i Köpenhamn 1839. Men vad heter låten egentligen?

7 / 10

Den 30 april är allmän flaggdag i Sverige. Varför?

8 / 10

Förr var det vanligt att klä ut sig med skrämmande masker på valborg. I dag är traditionen främst förknippad till Dala- Floda i Dalarna. Vad kallas en person som klätt ut sig med en sådan mask på valborg?

9 / 10

Skråpuk är ett mycket gammalt ord för en mask som döljer ens identitet. Ordet kommer förmodligen av de gamla orden skra och puke. Men vad betyder de orden?

10 / 10

Sedan 1400-talet firas valborgsmässoafton till minne av det tyska helgonet Sankta Walpurgis (Valborg). Hon var en abbedissa som levde på 700-talet. När har Valborg namnsdag?

Your score is

0%