Dokument


Skicka in verksamhetsrapport


Arbetsordning och styrdokument

Ekonomi

Riksorganisation

Riksstämma

Styrelsemöte

Skicka ärende till riksstyrelsen

Distrikt

Bildandemöte

Årsmöte

Styrelsemöte

Text+Gimle
Logga med text
Logga
Logga vit

Mediabank

Nedan finner du formulär där du kan ladda upp foton, ljudfiler och textfiler som alla kan använda. Du kan även besöka och ladda ner filer
OBS: Det är viktigt att det är du som äger rättigheterna till mediet, oavsett om det är text, ljud eller bild. I och med att du laddar upp filen ger du Gimle rätt att redigera och använda den i olika sammanhang.

Ladda upp din egen fil

Ljud

Bild

Text

Gå till befintlig mediabank

Ljud

Bild