Majsjungning och maj vid grinden

Majsjungning

Att ”sjunga maj” är en gammal svensk valborgstradition som fortfarande förekom fram till mitten av 1900-talet i stora delar av Sverige. Förmodligen är traditionen mycket gammal och var ett sätt att hälsa våren välkommen. Traditionen gick ut på att ungdomar gick från gård till gård och sjöng lustiga och vårliga sånger samtidigt som de tiggde gåvor som pengar, ägg och brännvin. Fick de gåvor sjöng de glada tackvisor, men fick de ingenting blev visorna mer retsamma, med rader som till exempel ”ligg och sov ditt lata bäst, tills vi komma hit härnäst”. Traditionen påminner lite om både lucia och -staffanssjungning och om påskkärringarnas tiggarrundor.

Ofta handlade sångerna om ägg då det var en av de viktigaste gåvorna. En av de mest kända majvisorna är ”Äggavisan” som börjar såhär (lokala variationer förekommer):

Inatt så är det Valborgsnatt
Maj är välkommen!
Och skogen hon bär gröner hatt
Sommaren är ljuvlig för oss alla!

Har inte hönan värpet än?
Maj är välkommen!
Förlåt oss om vi väcka er,
Sommaren är så ljuvlig för oss ungdom!

Nu sätter vi maj i bondens vägg
Maj är välkommen!
Han ger oss brännevin och ägg
Sommaren är ljuvlig för oss alla!

Gimle har intervjuat en av våra äldre medlemmar som minns hur hon var med och sjöng maj i sin ungdom. Kolla på videon nedan och hör hela visan!

 

Att maja

I samband med majsjungningen satte man ofta en lövad kvist vid gårdens grind, på höstacken eller i ladugårdens vägg. En sådan lövad kvist kallas för en ”maj”. Traditionen att sätta en ”maj” vid vårens inkomst kan knytas till olika vår- och sommartraditioner runt om i landet. I Dalsland kallades ”majen” på vissa platser för ”vårrönn” och pyntades med äggskal innan den sattes ut på gödselstacken eller staketet av en ”höling”, det vill säga en vallpojke eller vallflicka. På första maj, i samband med namngivningen av kvigorna, piskade man kvigorna med kvisten samtidigt som man läste ramsan:

Det (namnet, till exempel Rosa) ska du heta,

Mej ska du lita på,
Å fä ska du följa,
Oppför å ne,
Igenom grinner och le,
Så tätt som barken ve rota på trä.

Precis som valborgsmässoeldens syfte var att skrämma bort rovdjur och onda krafter under sommarens vall, var majen förmodligen ett sätt att med magi skydda boskapet under sommarhalvåret. Ett arbete som ju var främst ungdomens under sommaren.

Idag har traditionen att sjunga maj ersatts med körsång och är nästan helt borta. Men Valborg är fortfarande en populär högtid för ungdomar. I videon kan du höra Britt Karlsson (f. 1937) berätta om när hon sjöng maj som ungdom.