Nya fynd visar att skandinavisk asatro är äldre än man tidigare trott!

Ett arkeologiskt fynd som gjordes för ett par år sedan i Danmark, i kombination med en förbättrad förståelse av äldre runskrift, har lett till ett vetenskapligt genombrott som visar att den skandinaviska asatron är betydligt äldre än vad man tidigare trott.

Det arkeologiska fyndet, en så kallad brakteaten, en tunn guldskiva som bärs som smycke, är inskriven med runor som om en lokal dansk härskare vid denna tid säger att ”han är Odens man”.

”Det är första gången i världshistorien som Odens namn nämns, och det tar den fornnordiska mytologin ända tillbaka till början av 300-talet. Detta gör Vindelevfyndet ännu mer spektakulärt. Jag har inte sett så välgjorda runor och en så lång text på ett danskt fynd från denna tid sedan guldhornen. Det kan bli en nyckel till att förstå andra förhistoriska runinskrifter som vi hittills inte har kunnat läsa”, sade forskaren Lisbeth Imer för en tid sedan i ett pressmeddelande från det danska Nationalmuseet.

Brakteatern mer runinskriften "han är odens man". Danmarks nationalmuseum