Plötsligt är nationell identitet värt att försvara

I DN kunde man den 11/3 läsa en artikel med rubriken ”Kulturarvet är hotat i Ukraina -”det är en underminering av en nationell identitet””.

Det är fascinerande hur DN kan gå från att ena stunden misstänkliggöra, brunsmeta och förlöjliga minsta varje försök att värna och slå vakt om just Sveriges kulturarv och nationella identitet, till att inom loppet av några veckor övergå till att redogöra för vikten av att slå vakt om nationers och folks arv och kulturhistoria, samt hur ondsinta krafter medvetet genom historien har förvrängt och använt just kulturarv i syfte att driva sin egen agenda. I artikeln medverkar Elisabeth Schellekens Dammann som forskar om kulturarv i konflikter vid Uppsala universitet, och säger bland annat:

”– Man har omvandlat kulturarvsföremål och platser för att ge dem en helt annan nationell karaktär. Det handlar alltså inte om soldater som rusar in i ett museum och skjuter hejvilt utan det är väldigt ideologiskt drivet.”

Utan att själva förstå det redogör DN för den strategi som används av alla revolutionära, imperialistiska och samhällsutopiska rörelser, och som de själva i allra högsta grad är en del av. Är det någon tidning som tydligt tagit ideologisk ställning mot idén att det skulle finnas någonting svenskt, att svenska folket har en identitet och en rätt att värna sitt kulturarv. Det är först när man pratar om en annan nation och ett annat folks rätt till sin kultur som det är helt legitimt att problematisera kring medveten ideologisk och politisk styrning av kulturen.

Även om det självfallet inte sker någon pågående invasion eller väpnad konflikt i Sverige så är det i hög utsträckning samma tankegods som förenar socialister, socialliberaler och kulturradikaler. De flesta minns väl Mona Sahlins uttalande om att vi svenskar skulle vara avundsjuka på invandrare som har en kultur, och Reinfeldts ”ursvensk är bara barbariet”. När någon lyfter vikten av bevarandet av kulturarv och den svenska identiteten rycker diverse kulturprofiler och journalister och makthavare in direkt och talar om för oss att ”allt svenskt är sådant som kommit utifrån” och hur det ”inte finns något svenskt” och det är oerhört problematiskt att tala i termer om ”svensk kultur” och ”nationell identitet”. Slutar vi inte med det så hamnar vi i 40-talet inom några år, minsann.

Själva påståendet att det inte skulle finnas någonting svenskt bara för att vi under vår tusentals år gamla historia vid olika tillfällen blivit exponerade för och (medvetet eller omedvetet) approprierat och tagit till oss av olika kunskaper, perspektiv och kulturinslag är för långsökt för att någon borde kunna acceptera det på allvar. För självfallet är det så. Det gäller även för alla andra folkslag och kulturer.  Det gör inte någon kultur mer eller mindre legitim än någon annan och är helt ointressant när man pratar om nationell kultur och identitet i bred bemärkelse.

Men nu har alltså DN svängt. Nationell identitet är numera helt OK, och revolutionära tendenser som strävar efter att ”omvandla kulturarvsföremål och platser för att ge dem en helt annan nationell karaktär” är ett hot mot detta. Detta är så nära ett försvar av kulturkonservatism man kan komma.

Det hade varit välbehövligt och välkommet att den här nyfunna vurmen inte bara gäller andra länder och folk, utan att man även tydligt tar avstånd mot de som vill underminera och omvandla svenskt kulturarv i syfte att sprida sitt kulturradikala ideologiska narrativ av svensk kultur och identitet som konstruerad, illegitim och/eller icke-existerande.

Det kommer dock aldrig att ske. DN och hela det av samtiden präglade kulturetablissemanget har aldrig lyft ett finger för att försvara och erkänna vår nationella identitet. Mediers och makthavares plötsliga intresse för det ukrainska folkets heroiska kamp, sprungen ur en stark nationalism och kärlek till sitt land och sitt folk, mot de som vill frånta deras identitet och stolthet är någonting som bör genomskådas som det självförnekande, oikofobiska hyckleriet som det är.

Alla tendenser till att ta ifrån folk sin rätt till att känna stolthet för sin kultur och sitt land ska bekämpas, oavsett om det sker i Sverige eller i någon annan del av världen.

Arvid Nikolausson

Vice ordförande i Gimle

1 kommentar till “Plötsligt är nationell identitet värt att försvara”

  1. Pingback: Det är dags att återinföra den svenska kulturen i Sverige. – mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Kommentarer är stängda.