Meddelande från Gimles riksstyrelse

Det har kommit till styrelsen kännedom att ledningen för Gimles Stockholmsdistrikt svärtat ned föreningens namn genom att delta i, och i efterhand hylla, en 30:e november- manifestation som arrangerades av fascistiska krafter.

Gimle är en demokratisk, kulturkonservativ och antirasistisk organisation som är öppen för medlemmar av alla bakgrunder. Detta är sedan grundandet fastslaget i våra stadgar.

Riksstyrelsen ser mycket allvarligt på det som inträffat. Ett uteslutningsärende är väckt mot Gimle Stockholms ordförande. Då detta inte är första gången som Stockholmsdistriktet visat sig oförmöget att bedriva en verksamhet som är förenlig med Gimles övergripande mål och syften, så kommer riksstyrelsen senare under veckan också att behandla frågan om en upplösning och nystart av Stockholmsdistriktet.