Rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka går nu att besöka

Södra Råda utanför Gullspång är en plats med lång och rik historia. I början av 1300-talet restes här en kyrka, som till stora delar kom att stå kvar orörd under seklernas gång. Kyrkan var en av vårt lands äldsta bevarade träkyrkor och vida omtalad för de medeltida målningar som täckte både väggar och tak. Den betraktades som en unik del av Nordens kyrkliga kulturarv och blev Sveriges första museikyrka.

En novembernatt år 2001 tog kyrkans sjuhundraåriga historia slut, då den brann ner till grunden i en eldsvåda. Upp i rök gick ett ovärderligt kulturminne och bestörtningen var stor, både bland kulturhistoriskt verksamma och allmänheten. Många beskrev förlusten som en ”kulturkatastrof”. Än mer tragisk blev historien när den tekniska undesökningen visade att branden var anlagd. Några år senare dömdes en psykiskt sjuk man för dådet.

Varsam och tidsenlig rekonstruktion

Ganska snart efter branden beslutade Riksantikvarieämbetet att kyrkan i möjligaste mån skulle återuppbyggas, men inte på vilket sätt som helst. Allt skulle göras från grunden med samma metoder som en gång användes när den ursprungliga kyrkan byggdes. Endast tidstypiska verktyg skulle användas. På så vis skulle den återskapade kyrkan bli mer autentisk, samtidigt som kunskapen om medeltida byggnadsteknik skulle förstärkas.

Rekonstruktionen påbörjades 2007 och har sakta fortskridit sedan dess. Kulturvårdare och hantverkare har fått utläsa konstruktionen från brandrester och bevarade fotografier, vilket inte alltid varit enkelt. Särskilt det välvda innertaket har vållat huvudbry. Hantverkarna har besökt ett stort antal kyrkvindar och gjort ingående studier av timmerfogar och verktygsspår för att förstå sig på tekniken. Virket har noga valts ut från växande träd och allt timmer har handbilats. Spikarna har smidits för hand och över 20 000 träspån har tillverkats som takbeklädnad.

Efter många års krävande arbete står nu står nu väggar och tak klara. På grund av det pågående arbetet är kyrkan omgärdad av stängsel, men en upphöjd plattform har byggts för att besökare ska kunna betrakta kyrkobygget ovanifrån. På platsen finns skyltar som visar hur den ursprungliga kyrkan en gång såg ut och berättar om det komplicerade rekonstruktionsarbetet. Sommartid finns guider på plats under helgerna för att visa upp byggprojektet för nyfikna besökare.

Har bidragit till ökade kunskaper

De värden som förlorades när kyrkan i Södra Råda brann går inte att få tillbaka, men den sorgliga händelsen har ändå fört med sig något positivt. Det är inte bara kyrkan i sig som har återskapats, utan även kunnandet om äldre byggnadsteknik. De lärdomar projektet har fört med sig kommer att vara till stor nytta för byggnadsvården och bidra till att våra äldsta träkonstruktioner kan underhållas och vårdas med större insikt.

Något fastställt datum för kyrkobyggnadens slutliga färdigställande finns inte, men kanske får vi till slut se en lika vacker kyrka som den som en gång berövades oss alla. Om de spektakulära målningarna kommer att återskapas direkt på väggarna är ännu oklart, men planen är att snart kunna visa dem i kyrkan med hjälp av modern teknik.