Studentmössans skandinavistiska historia

Studenttiden är här och gatorna fylls återigen med glada ungdomar i vita mössor som firar sina avslutade gymnasiestudier. Med vad är egentligen historien bakom studentmössan?

på bild: Isak, David och Partrik HarlingBärandes den traditionella studentmössan, I början av 1900-talet. Fotograf: Maria Tesch

Studentmössan, så som vi känner den, är ett nordiskt fenomen med svenska rötter. 1843 samlades studenter från Norge, Sverige och Danmark till ett skandinavistiskt studentmöte i Uppsala. Syftet var att på basis av den historiska, kulturella och språkliga gemenskapen stärka de känslomässiga och politiska banden mellan de skandinaviska länderna och verka för en skandinavisk försvarsallians.

För att de gästande skandinaviska studenterna skulle kunna urskilja de svenska studenterna bland övriga uppsaliensare beslutades det att en gemensam mössa skulle bäras. Iklädda denna mössa hälsade de svenska studenterna sina gäster med bland annat följande dikt:
 
”I Högens dunkla krypta blicken neder
Och manen Fädrens skuggor fram ur den.
Ni Danas söner! Oden helsar Eder,
Han känner ättlingarne väl igen.
Hvart tiden än sin dunkla kosa vänder
Oss, stamförvandter, ej den skiljer mer;
Ty Minnet vittnar att vi äro fränder,
Och tungomålet, bröder, röjer Er”
 
Seden med en enhetlig studentmössa kom senare att anammas i samtliga nordiska länder.
Studenterna i Lund använde ursprungligen en mörkblå mössa. 1867 beslutade man att reducera den mörkblå mössan till vintermössa och började alltså använda båda varianterna fast vid olika årstider. Mössbytet skedde den siste april på den s.k ”Tegnérsdagen”. Syftet var att hylla den nationalistiske skalden Esaias Tegnér, som ansågs vara den svenska skandinavismens fader.
Under vänstervågen 1968 och några år framåt minskade bärandet av studentmössa kraftigt och på vissa platser förekom det till och med att vänsterstudenter gemensamt eldade upp sina studentmössor i protest mot vad man uppfattade som borgerlig kultur och traditionalism.
Som kuriosa kan nämnas att från början av 1800-talet till början av 1900-talet, så var bärandet av en särskild studentkäpp i kombination med studentmössan närmast obligatoriskt. Bakgrunden var att alla studenter under 1600-talet och framåt bar värja. När studenterna i slutet av 1700-talet, efter ett antal blodiga sammandrabbningar, förbjöds att bära värja, så övergick man till att bära käpp istället. På vissa platser i landet är det fortfarande relativt vanligt förekommande att studenten får en käpp i gåva av sin familj på examensdagen.