Utvecklingskonferens 2020

Den 2-4 oktober anordnade Gimle en konferens i vackra Limmernäs i Östergötland, där vi bl.a. bjudit in medlemmar från såväl Gimles riksstyrelse som lokala företrädare runtom i landet, samt föreläsare som på något sätt är engagerade i svenskt kulturliv.

Helgen inleddes på fredag kväll med middag och mingel. Många fick chansen att träffas och lära känna andra medlemmar i föreningen som man kanske inte träffat förut, och nya medlemmar fick ett varmt välkomnande i föreningens gemenskap.

Lördag förmiddag inleddes med ett välkomsttal av ordförande Mattias Karlsson, som berättar om syftet med konferensen. Kort därefter gås föreningens kommunikationsplan och stadgar igenom.

Gimles ordförande Mattias Karlsson hälsar välkommen.
Vice ordförande Arvid Nikolausson går igenom föreningens viktigaste dokument.

Resten av förmiddagen ägnades åt att i olika diskussionsgrupper få igång en tankeprocess kring olika delar av Gimles verksamhet, i syfte att få fram nya idéer och synliggöra vad vi måste bli bättre på. Detta segment avslutades med en genomgång över vad som sagt, och med sig hem fick både riksstyrelsen och övriga deltagare en gedigen lista på mer eller mindre konkreta mål och uppgifter som alla kan jobba mot.

Andra halvan av konferensen bjöd på tre distinkta, men precis lika intressanta och givande föreläsningar av olika kulturpersonligheter. Först ut var ingen mindre än Erland Ros, som bland annat varit hovpredikant i kungliga hovförsamlingen, och som under en stor del av sin karriär arbetat med att synliggöra svensk historia på nya och innovativa sätt. Med hjälp av sitt nätverkande har han bland annat varje år anordnat ”döbelndagen” i S:t johannes församling, där bortgångna personer ur historien får nytt liv med hjälp av professionella skådespelare och levande orkestermusik.

Erland Ros berättar om sitt liv och sitt engagemang för synliggörandet av svensk historia.

Efter Erlands framförande intog Richard Sörman scenen, och berättade om sina projekt, idéer och visioner i ämnet svensk renässans, som du kan läsa mer om här. Med en insikt i hur kulturella rörelser och fenomen beter sig, ,innovation, ”utanför boxen-tänk”, samt en stor del optimism väcktes många tankar kring hur konservativt sinnade kan arbeta mer för att gynna vår egna rörelses stärkta ställning i Sverige.

Richard Sörman om begreppet ”Svensk renässans”

Sist ut var Rasmus Dahlstedt, som är skådespelare, regissör och manusförfattare. Han är utbildad på teaterhögskolan i Göteborgs universitet, och delade bland annat med sig av sina egna erfarenheter från teaterns värld, om maktstrukturerna inom denna och hur dessa påverkat och påverkar mångfalden av perspektiv på teaterskolan och på scen.

Rasmus Dahlstedt ger en inblick i teaterns nuvarande tillstånd.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal mellan Gimles ordförande Mattias Karlsson, Richard Sörman, Rasmus Dahlstedt och Erland Ros för att diskutera hur svenskt kulturliv mår idag, vikten av nätvärkande mellan kulturutövare, och hur man kan använda olika kulturformer och metoder för att nå ut till en större publik.

Mattias Karlsson, Richard Sörman, Rasmus Dahlstedt och Erland Ros om tillståndet i Kultursverige idag.

Tycker du att detta verkar intressant och uppskattar vårt arbete? Bli medlem idag. Ditt medlemskap betyder väldigt mycket för oss.