Riksstämma 2020

Den 14 mars gick Gimles andra riksstämma av stapeln. Dagen inleddes med insläpp och mingel där medlemmar från olika delar av landet fick träffas, diskutera och umgås. Mötesförhandlingarna inleddes ca kl 15:00, där vi bland annat valde ny styrelse för det kommande verksamhetsåret samt stakade ut vägen framåt.

Riksstämman leddes föredömligt av mötesordförande Simon Bring. I början av mötet företräddes den avgående styrelsen av Mattias Karlsson då han sammanfattade verksamhetsåret för 2019. Med en kort redogörelse för vad vi har uträttat under året så avslutades punkten med att konstatera att styrelsen är stolta över det som har uträttats hittills, samtidigt som man vet att det finns en hel del kvar att göra.

Kort därefter var det dags att välja en ny styrelse för 2020. Valberedningen presenterade sitt förslag, där man förespråkade ett omval av nuvarande styrelse med några mindre justeringar, samt en utökning av styrelsen, och ett tillskott av viktig kompetens. Samtliga personval valdes genom acklamation och med stor enighet bland medlemmarna.

Efter mötet avnjöts enkel men utomordentligt god husmanskost, tillagad och serverad av Isak Löfstedt, Max Fagerstedt och Jonah Håkansson. Till det serverades en egen variant av kladdkaka. Efterrätten inmundigades till spontana musikframträdanden på nyckelharpa och operasång. Efter det var det dags för avsked och hemfärd, och mötesdeltagarna tackade för ett väl genomfört arrangemang och med stor förhoppning om ett lyckat kommande verksamhetsår.

Stort tack till alla som deltog under dagen!