Riksstämma 2020

Det är dags för Gimles Andra ordinarie Riksstämma. Den kommer att äga rum i början av Mars. Exakt tid samt plats kommer att meddelas alla medlemmar senast 30 dagar före mötet.

Nedan hittar du all nödvändig information om hur du kandiderar eller lämnar motioner.

Om du ännu inte är medlem kan du bli det här:
gimlekultur.se/medlem

Förslag, kandidaturer och nomineringar

Kandidaturstiden inför riksstämman är slut, och det går ej längre att kandidera eller lämna in förslag.

 

 

Vanliga frågor

Vem har rösträtt?

Samtliga medlemmar som har erlagt avgift för medlemsperioderna 2019 och 2020 har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt.

 

Vad kommer att behandlas under mötet?

Vi kommer framförallt att avverka:

-verksamhetsberättelse                          

-ekonomisk sammanställning

-revisionsberättelse                                 

-Behandling av inkomna motioner och förslag

 

 

-Personval till valbara poster. Dessa är:
-Ordförande                               

-Vice ordförande                         

-2 Vice ordförande

-Ledamöter (minst 6 st)           

-Supleanter (minst 3 st)           

-revisorer (2 st)                            

-Revisorsuppleant (1 st)            

-Ledamöter i valberedningen (minst 2 st)

 

 

Hur kandiderar jag eller nominerar någon till styrelsen eller revisionen?

För att kandidera själv, skicka ett mejl till valberedning@gimlekultur.se
Ange Namn och medlemsnummer, samt de poster du kandiderar till.


För att nominera någon, skicka ett mejl till valberedning@gimlekultur.se samt till den du önskar nominera.

Ange fullständigt namn (och medlemsnummer om du känner till det), samt de poster du önskar nominera till.  Du som blivit nominerad måste även mejla valberedning@gimlekultur.se och acceptera nomineringen.

 

Hur kandiderar jag eller nominerar någon till valberedningen?

För att kandidera själv, skicka ett mejl till administration@gimlekultur.se

 

För att nominera någon, skicka ett mejl till administration@gimlekultur.se samt till den du önskar nominera. Du som blivit nominerad måste även mejla administration@gimlekultur.se och acceptera nomineringen.

 

Vad kan jag motionera om?

Du kan motionera om att göra en stadgeändring, eller ett förslag som du vill att föreningen ska verkställa. Du kan också skicka in en skrivelse om det är något särskilt du vill lyfta fram eller påpeka. En skrivelse är inte beslutsfattande.

 

Övriga frågor?

Kontakta oss på administration@gimlekultur.se för frågor som berör riksstämman.