Mickelsmäss

Idag den 29 september är det Mickelsmäss. Det är den enda högtiden som hålls i ära av en ängel. Mikael är en av de två änglar som omnämns vid namn i bibeln, och den enda som kallas ärkeängel. Han är en viktig figur inom de abramahitiska religionerna och framställs ofta som en beskyddare.

Idag firas inte Mickelsmäss i särksilt stor utsträckning, men förr i tiden, särskilt i bondesamhället, sågs det som en av årets viktigaste högtider och markerade början på vinterhalvåret. Nu skulle djuren tas in och skörden vara bärgad. Även alla jordbruksredskap skulle vara under tak, och enligt en arkivuppteckning från Södermanland ”skall redskapen staplas upp och ligga över natten på det bord som man äter vid på julafton – då blir skörden större”.

Det här var också en möjlighet för tjänstefolket att flytta och byta anställning, samt åtnjuta rätten till en ”frivecka”, som innebar årets enda ledighet. Flyttdagen på Mickelsmäss var lagstadgad fram till 1819, då den flyttades till 24 oktober.

Den här ledigheten, i kombination med att det var ett stort omlopp på såväl råvaror som pengar, skapade goda förutsättningar för skördemarknader – givetvis med tillhörande festligheter. Något som än idag lever kvar på olika platser i landet och i olika form, t.ex. Skördefesten på Öland och Mickelsmässmarknaden i Örsundsbro.

Mickelsmäss har även gett upphov till diverse visor och sånger, så kallade ”Mikaelivisor”. Det finns ett antal olika varianter på text och melodi, men följande vers förekommer i någon form:

/:Och rätt nu lider det till Mikaeli,
då har jag tjänat ut mitt år:/
Och när de andra de gråta och sörja,
då fäller jag alls ingen tår

Källor och länkar för vidare läsning:

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/mikael.htm

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/mickelsmass

https://www.sprakochfolkminnen.se/…/2019-09-29-mickelsmass.…

https://www.oppetarkiv.se/video/1488726/varfor-firar-vi

Fäbodflyttning, Gagnef socken, Dalarna. Fotograf okänd. Källa: Nordiska museet.